"Oživenie Kapitulskej ulice" - občianske združenieNa Vŕšku č.4, 811 01 Bratislava

00 421 905 616 313
bohac.lubomir@gmail.com
 

 Fotka: Boha všemohúceho najväčšej slávy nasledovník láskavosti dom zo staroby na spadnutie vyrovnal, od základov vystaval Juraj Draškovič biskup pätnástich cirkví, bratislavský prepošt 1632, v dobrom stave zachovajte

Boha všemohúceho najväčšej slávy nasledovník láskavosti dom zo staroby na spadnutie vyrovnal, od základov vystaval Juraj Draškovič biskup pätnástich cirkví, bratislavský prepošt 1632, v dobrom stave zachovajte

Seminár sv. Emerika (Imricha) vodcu 1641

Peter Pázmaň S.R.E. kardinál, arcibiskup ostrihomský, toto kolégium Spoločnosti Ježišovej

Kráľovná nebies (mariánska antifóna) - Ráno - Roste, roste nebesá zhora (adventný hymnus


 

 
  NOVINKY
Srdečne Vás pozývame
NA KAPITULSKÉ DVORY,
 SOBOTA,  27. 5. 2017
PROGRAM:
BAXOVA VEŽA:
 10:30 - 11:00 Koncert detí zo ZUŠ M. Ruppeldta,1. časť
1/ Joe Davis: Quizas, Duke Ellington: Satin Doll Hrajú: Matej Čilik – gitara,Viktor Krnáč – gitara, Daniel Básti – gitara
2/ Gottfried Heinrich Stötzel: Bourrée, Franz Schubert: Ländler,  Jacques-Christophe Naudot: Gigue, Hrajú:Hilda Krupková – saxofón, Lenka Bokorová – klarinet
3/ Arcangelo Corelli: Sonata in Do Maggiore (Allegro, Grave, Allegro)
Hrajú: Matej Vargovčík – husle Ľubomír Fischer – husle Justína Nováková – violončelo, Ľubomíra Trnavská – klavír
11:00              Slávnostné otvorenie dvorov
11:15 - 12:15  MARGARÍ MARGARÚ
  Viete, o čom sa mačky rozprávajú a čo robia, keď nie ste doma?
  Účinkujú: V. Farbiakova a J. Svitková, Réžia: Z. Strnáková
12:30 - 1300   Koncert detí zo ZUŠ M. Ruppeldta, 2.časť
                       1/ Romuald Twardowski: Oberek  
                        Hrá: Romanka Cibulová – husle, klavírny sprievod: Vladimír Šranko
  2/ Georg Philipp Telemann: Fantázia pre husle, sólo hrá: Patrick Cibula
   – husle
                       3/ Johann Sebastian Bach: Allegro
                       Hrá: Richard Cibula – husle, klavírny sprievod: Vladimír Šranko
13:00 - 14 00 PREŠPORSKÝ ZVON 1. časť  - výtvarné tvorivé dielne-
                      Tvorba mozaiky na motívy vybranej  bratislavskej povesti z
                       knihy M. Ďuríčkovej. 1. Časť, Libreto, príprava a vedenie dielní:
                       Eva Čárska
14:30 - 15:00  Preßburger Klezmer Band -  vystúpenie hudobnej skupiny

15:15 - 16:00  PREŠPORSKÝ ZVON 2. časť  - výtvarné tvorivé dielne

16:00 - 16:15  Štefan Bučko recitácia

16:15 - 17:15 História  Bratislavy, prednášky a diskusia

Doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD. – Všedné a nevšedné dni v stredovekej Bratislave 

Vojenský historický ústav Bratislava

Viera Kamenická  Okolnosti vzniku židovského geta Židovskej ulice od 16.storočia po šesťdesiate roky 20.storočia

Múzeum židovskej kultúry, Bratislava

Priebežne sa v priestore Baxovej veže konajú tvorivé dielne Staromestskej knižnice, Blumentálska ul. na tému: „Čítajte s nami a u nás“.

 __________________________________________________________________________             
DOM ALBRECHTOVCOV č. 1
11:00 -11:30 Koncert detí zo ZUŠ M. Ruppeldta 1. časť
12:00 -12:30 Koncert detí zo ZUŠ M. Ruppeldta 2. časť
14.00 Gitarový koncert (Martin a Radka Krajčovci, študenti Konzervatória a VŠMU.
 Celý deň bude ochutnávka vín vinárstva Baynach (Bojničky)
DOM č. 2 NA VŔŠKU
Otvorenie domu a dvorčeka, vrátane prezentácie činnosti Školy taliančiny.
DOM č. 4  LUX COMMUNICATION
13.00 -13:30  Zoskupenie mladej skupiny EMANUEL BAND, ktorí rovnako ako hebrejský preklad tohto mena - "Boh s nami" veria, že sa k Nemu môžeme priblížiť aj modernou hudbou.
15.00 -15:30  Vystúpenie gospelovej skupiny ANGELINO z Nitry, ktorá sa svojou rockovou hudbou snaží dokázať, že aj dnes sa dá vo svete žiť viera. 
DOM č. 5 KATOLÍCKE NOVINY
Otvorenie dvoru a prezentácia činnosti vydavateľstva.
DOM č. 9 FARA A MALTÉZSKI RYTIERI
Otvorenie dvoru  fary a prezentácia charitatívnej činnosti maltézskeho rádu
DOM č. 11 KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA
Otvorenie dvoru a prezentácia činnosti  organizácie.
DOM č. 18 SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA
Záhrada domu - panelová prezentácia venovaná 90. výročiu pôsobenia na Slovensku a v zahraničí. Prezentácia projektov STOP obchodovaniu s ľuďmi a Adopcia na diaľku®.
15:00 hod. dobrovoľníčky z Afriky uvedú prezentáciu „Africké kino“.
ŽIDOVSKÁ ULICA
Prezentácia panelov význačných židovských osobností.
Krajanský inštitút s projektom Kalab predstaví insitnú obrazovú tvorbu slovenskej menšiny z Vojvodiny, ktorá dnes ašpiruje na zápis do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Pripomína stáročný multikultúrny stredoeurópsky priestor, ktorého súčasťou bola vždy multietnická niekdajšia Bratislava a dôkazom pestrosti sú aj naše menšiny za hranicami.
Workshopy umelcov z VŠVU. Budete si môcť vyskúšať cameru obscuru, ručnú výrobu kníh či textilnú hru.
Aktívna detská zóna, kde sa budú môcť zapojiť deti v rámci programu "Pimp insita art" a spoločne domaľovávať obraz.
Na minipódiu, ktoré bude umiestnené v strede Židovskej ulice Vám spríjemnia podujatie mladí umelci so svojou autorskou hudobnou tvorbou.
KAPITULSKÁ ULICA
12:00 a 14:00  30-minútová vychádzka s výkladom historika pána  Jána Vyhnánka.
10:00 - 17:00 stará Bratislava pod štetcom Petra Zelanáka, rodáka z Kapitulskej ulice
10:00 - 17:00 maľovanie detských tvárí, pani Haimoni Balgavá
Bohatá ponuka umeleckých, sakrálnych, pôžitkárskych a iný úžitkových predmetov v stánkoch na uliciach.
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
 
VITAJTE NA STRÁNKE 
občianskeho združenia, ktoré Vás na tomto mieste bude pravidelne informovať o všetkých aktivitách smerujúcich ku oživeniu romantickej Kapitulskej ulice - jednej z najstarších uličiek Starého mesta Bratislavy
Po dlhých rokoch nezáujmu mesta o jednu z najkrajších ulíc Bratislavy postupne dochádza ku jej úpadku. Vlastníci a nájomcovia nehnuteľností nachádzajúcich sa na tejto ulici sa rozhodli založiť Občianske združenie "Oživenie Kapitulskej ulice", ktoré si vytýčilo cieľ prinavrátiť tejto ulici postavenie  ktoré jej  v histórii  Starého mesta vždy patrilo. 
 
Poslanie Občianskeho združenia :
  ...udržať „ genius loci “ a jedinečnosť  Kapitulskej ulice ako miesta  vzdelania, kultúry a oddychu ....                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                        
NAŚI  PODPOROVATELIA  -   PROSBA O FINANČNÝ DAR - POMOC 
Všetci obyvatelia Bratislavy, podnikatelia a organizácie ktorí sa zaujímajú o historické hodnoty mesta a ktorým nie je ľahostajný osud romantickej Kapitulskej ulice -  jednej z najstarších a najkrajších uličiek Starého mesta - môžu sa stať sympatizantami, dobrovoľníkmi, podporovateľmi a partnermi občianskeho združenia " Oživenie Kapitulskej ulice ". O všetkých aktivitách  informujeme na tejto webovej stránke a na stránke facebook https://www.facebook.com/pages/Oživenie-Kapitulskej-ulice/125685880935146 a tiež https://www.facebook.com/kapitulska .
.
       Zároveň si Vás dovoľujeme poprosiť o finančný dar, príspevok na činnosť nášho občianskeho združenia v roku 2015 spojenú s Kapitulskou ulicou a jej oživením .  Ak by ste mali možnosť a ochotu nás podporiť - kontaktujte nás. Ďakujeme vopred za Vašu podporu !
 
 

Novinky

Milí priatelia Kapitulskej ulice, po úspešných podujatiach otvorenia „Kapitulských dvorov“...
  Občianske združenie „OŽIVENIE KAPITULSKEJ ULICE" sa už tretí rok venuje podpore obnovy a...
Napriek nepriaznivému počasiu považujeme JKD konané v sobotu 26.9.2015 za úspešné.Baxova veža...
     Jedným z našich cieľov v oblasti historického centra Bratislavy...

Ćlánky o projekte

17.01.2014 09:15
   http://m.banoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/bratislava-kedysi/stare-prespurack
Prosíme návštevníkov tejto stránky o aktívnu spoluprácu. Pokiaľ máte staré fotografie, výstrižky...

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.